آموزش کشت زعفران

آموزشهای کاربردی

آموزش کشت زعفران


آموزش کشت زعفران

فیلم آموزشی

آموزش کشت زعفران

آموزش کشت زعفران به نام خدا
مجموعه کامل نرم افزار وفیلم آموزشی کاشت داشت وبرداشت زعفران.
زعفران یاطلای قرمز
با توجه به اینکه زعفران به ابیاری کمی نیاز مند است لذا دراکثر اقلیمهای ایران که دچارکم آبی است سازگاراست وتوجیه اقتصادی دارد.
دراینجا میتوانید عناوین مباحث موجوددرنرم افزاررامشاهده نمایید:
مشخصات گیاه شناسی
نیازهای اقلیمی
مصارف
زعفران وحشی
زعفران جوقاسم
زعفران آلمه
زعفران بنفش
زعفران سفید
زعفران زاگرس
زعفران زیبا
زعفران خزر
زعفران گیلان
زعفران کورکووی
زمین مناسب جهت کاشت زعفران
انتخاب وآماده سازی زمین
زمان جابجاکردن پیاز
فاصله بیرون آوردن پیازهاتاکاشتن
کاشت پیاززعفران
به زراعی زعفران
آبیاری
کنترل علفهای هرز مزارع زعفران
علفهای هرزمزارع گندم
روشهای مبارزه
کودهاوتغذیه گیاهی
میزان ومواقع مصرف کودهای شیمیایی
موادآلی واثرات آن درزمین
میزان وموقع مصرف کودحیوانی
آفات
جوندگان
کنه زعفران
تریپس بنه
آهووگوزن
نماتدها
بیماریها
زوال زعفران
سیاهک زعفران
پیچیدگی وفنری شدن کلاله
بیماری زردی
برداشت زعفران
گل دادن
روش وهنگام چیدن
جداسازی کلاله
تناوب زعفران
نکات قابل توجه درهنگام برداشت
پس ازبرداشت
خشک کردن زعفران
آلودگی زدایی
بسته بندی ونگهداری
تقلب درزعفران
عمرمزرعه زعفران
تعدادپیازهادرسالهای بعد
علاوه بر نرم افزارفیلم مستندآموزشی هم به آن اضافه نموده ایم تابر بارآموزشی آن افزوده شود
این مجموعه آموزشی درقالب یک سی دی وبه قیمت ششهزاروپانصدتومان دراختیاردوستان قراردارد

بسیار آسان

آموزش کشت زعفران

خودتان کارآفرینی نمایید

آموزش کشت زعفران

0
آموزش
کشت
زعفران

بدون نیاز به نصب

کد محصول:4263
کلمات کلیدی:آموزش,کشت,زعفران

اطلاعات بیشتر از قبیل قیمت و نحوه خرید در سایت اصلی محصول اینجا را کلیک بفرمائیدwww.124kala.ir

رفت از یادت، مدارا کن دلم** ساز خود را کوک بالا کن دلم** وصلت خوبان چو خواهی ساده شو** لاله گوشت هویدا کن دلم**منت خوبان کشیدن شاق نیست** رحمتش بر عرش اعلی کن دلم** آفتاب روشنی بخش جهان** در برش چون فرش برپا کن دلم**یار خوش خلوت گزینه قصه گو** یار از دادار پیدا کن دلم** همنشین ساقی و مطرب نه ای** رخصت روز مبادا کن دلم**ناله ی زنبق شنو از باد دی** دلبر جانانه پیدا کن دلم** یاربت ، عالم بگیرد روز حشر** یاربا محشر ز سر وا کن دلم فروشگاه ابزار ایمنی ابزار صنعتی قیمت مناسب

   
Web hosting by Somee.com