نرم افزار Arena

مدل فلوچارت ورود و انتخاب وضعیت

نرم افزار Arena


نرم افزار Arena

زمان های حضور دکتر (یا دکتران) متخصص داخلی در بیمارستان

نرم افزار Arena

نرم افزار Arena شبیه سازی سیستم بیمارستان با نرم افزار Arena
1-بدست آوردن تعداد مناسب دکتران متخصص و عمومی برای بیمارستان
2-بدست آوردن ساعات کاری مناسب برای متخصصین بیمارستان
3-بدست آوردن تعداد مناسب تخت های بستری
4-بدست آوردن تعداد مناسب اتاق عمل برای بیماران
5-بدست آوردن تعداد مناسب تخت های درمان سرپایی برای بیماران
راه های رسیدن به سیستم بهینه با استفاده از شبیه سازی:
مشاهدات و تعیین مقدار پارامتر های سیستم:
مقدار دهی پارامتر های دیگر با احتمال توزیع تعیین شده
مدل فلوچارت ورود و انتخاب وضعیت
میزان زمان ویزیت پزشکان از بیماران
مدل فلوچارت بخش انتخاب وضعیت ورودی در بخش دکتر عمومی
زمان های حضور دکتر (یا دکتران) متخصص داخلی در بیمارستان
ادامه عملیات در پروسه های جراحی و ccu_icu
میزان هزینه برای تخت های خالی و تخت های پر

ادامه عملیات در پروسه های جراحی و ccu_icu

نرم افزار Arena

میزان هزینه برای تخت های خالی و تخت های پر

نرم افزار Arena

0
نرم
افزار
Arena

2-بدست آوردن ساعات کاری مناسب برای متخصصین بیمارستان

کد محصول:3649
کلمات کلیدی:نرم,افزار,Arena

اطلاعات بیشتر از قبیل قیمت و نحوه خرید در سایت اصلی محصول اینجا را کلیک بفرمائیدwww.124kala.ir

رفت از یادت، مدارا کن دلم** ساز خود را کوک بالا کن دلم** وصلت خوبان چو خواهی ساده شو** لاله گوشت هویدا کن دلم**منت خوبان کشیدن شاق نیست** رحمتش بر عرش اعلی کن دلم** آفتاب روشنی بخش جهان** در برش چون فرش برپا کن دلم**یار خوش خلوت گزینه قصه گو** یار از دادار پیدا کن دلم** همنشین ساقی و مطرب نه ای** رخصت روز مبادا کن دلم**ناله ی زنبق شنو از باد دی** دلبر جانانه پیدا کن دلم** یاربت ، عالم بگیرد روز حشر** یاربا محشر ز سر وا کن دلم فروشگاه ابزار ایمنی ابزار صنعتی قیمت مناسب

   
Web hosting by Somee.com